熱門(mén)關(guān)注
三陰交穴 足三里穴 涌泉穴 太溪穴 太沖穴 迎香穴 腎俞穴 血海穴 關(guān)元穴 風(fēng)池穴 中脘穴 陰陵泉穴 肩井穴
人體穴位網(wǎng)
  您當前的位置:首頁(yè) > 人體穴位圖 > 經(jīng)絡(luò )穴位

足少陽(yáng)膽經(jīng)循行圖 膽經(jīng)穴位圖 膽經(jīng)經(jīng)絡(luò )圖:flash動(dòng)畫(huà)講解

時(shí)間:2013-07-06 18:06:37   來(lái)源:人體穴位網(wǎng)  作者:www.oklahomanursingschools.com

足少陽(yáng)膽經(jīng)

-------甲木,膽為陽(yáng)腑,秉大氣中木氣而生。木氣有疏泄作用。膽經(jīng)木氣的疏泄作用,由上而下,自頭走足,絡(luò )肝,主降。秉陽(yáng)木之氣,兼秉相火之氣。

《靈樞·經(jīng)脈》:膽足少陽(yáng)之脈,起于目銳眥,上抵頭角,下耳后,循頸,行手少陽(yáng)之前,至肩上,卻交出手少陽(yáng)之后,入缺盆。

其支者:從耳后入耳中,出走耳前,至目銳眥后。

其支者:別銳眥,下大迎,合于手少陽(yáng),抵于,下加頰車(chē),下頸,合缺盆——以下胸中,貫膈,絡(luò )肝、屬膽,循肋脅里,出氣街,繞毛際,橫入髀厭中。

其直者:從缺盆下腋,循胸,過(guò)季脅,下合髀厭中。——以下循髀陽(yáng),出膝外廉,下外輔骨之前,直下抵絕骨之端,下出外踝之前,循足跗上,入小指次指之間。

其支者:別跗上,入大指之間,循大指歧骨內,出其端,還貫爪甲、出三毛。

膽經(jīng)經(jīng)絡(luò )圖】

膽經(jīng)經(jīng)絡(luò )圖

【膽經(jīng)的準確位置圖】

足少陽(yáng)膽經(jīng)

1.共收錄44個(gè)穴位。
2.點(diǎn)擊列表中的穴位名稱(chēng)查看該穴位詳細資料。

膽經(jīng)穴位圖:

瞳子髎穴→聽(tīng)會(huì )穴上關(guān)穴頷厭穴懸顱穴懸厘穴曲鬢穴率谷穴天沖穴浮白穴頭竅陰穴→完骨穴本神穴陽(yáng)白穴頭臨泣穴→目窗穴正營(yíng)穴承靈穴腦空穴風(fēng)池穴肩井穴淵腋穴輒筋穴日月穴京門(mén)穴帶脈穴五樞穴維道穴居髎穴環(huán)跳穴風(fēng)市穴中瀆穴膝陽(yáng)關(guān)穴→陽(yáng)陵泉穴→陽(yáng)交穴外丘穴光明穴陽(yáng)輔穴懸鐘穴丘墟穴足臨泣穴→地五會(huì )穴→俠溪穴足竅陰

足少陽(yáng)膽經(jīng)穴位圖

【經(jīng)絡(luò )循行】
起于目外眥(瞳子髎),向上到額角返回下行至耳后,沿頸部向后交會(huì )大椎穴再向前入缺盆部入胸過(guò)膈,聯(lián)絡(luò )肝臟,屬膽,沿脅肋部,出于腹股溝,經(jīng)外陰毛際,橫行入髖關(guān)節(環(huán)跳)。
耳部支脈:從耳后入耳中,出走耳前,到目外眥處后向下經(jīng)頰部會(huì )合前脈于缺盆部。下行腋部 側胸部,經(jīng)季肋和前脈會(huì )于髖關(guān)節后,再向下沿大腿外側,行于足陽(yáng)明和足太陰經(jīng)之間,經(jīng)腓骨前直下到外踝前,進(jìn)入足第四趾外側端(足竅明);
足背部支脈:從足臨泣處分出,沿第一、二跖骨之間,至大趾端(大敦)與足厥陰經(jīng)相接。

膽經(jīng)循行圖(動(dòng)畫(huà)):

膽經(jīng)循行圖

 

膽經(jīng)循行圖及穴位圖(動(dòng)畫(huà)):

膽經(jīng)循行圖及穴位圖(動(dòng)畫(huà))

【病癥表現】
是動(dòng)則病口苦,善太息,心脅痛,不能轉側,甚則面微有塵,體無(wú)膏澤,足外反熱,是為陽(yáng)厥,是主骨所生病者;頭痛,頷痛,目銳眥痛,缺盆中腫痛,腋下腫,馬刀俠癭,汗出,振寒,瘧,胸、脅、肋、髀、膝外至脛絕骨、外踝前及諸節皆痛,小趾次趾不用。為此諸病,盛則瀉之,虛則補之,熱則疾之,寒則留之,陷下則灸之,不盛不虛,以經(jīng)取之。盛者,人迎大一倍于口,虛者,人迎反小于口也。

【主治病候】
口苦,經(jīng)常嘆氣,胸脅疼痛無(wú)法轉身,面部灰黯無(wú)光澤,全身皮膚干燥,足外側發(fā)熱,頭痛,面頰疼痛,外眼角痛,缺盆處腫痛,腋下腫脹,腋下或頸部病發(fā)瘰疬,自汗,戰栗怕冷,瘧疾,兩肋、大腿外側、膝蓋外側、小腿外側、外踝前側等各個(gè)關(guān)節疼痛,第四足趾無(wú)法自如活動(dòng)。

【經(jīng)絡(luò )循行動(dòng)畫(huà)講解】
提示:下面的動(dòng)畫(huà)有聲音講解,可以打開(kāi)音箱收聽(tīng)。

足少陽(yáng)膽以歌訣
補膽龍膽與木通;柴胡青皮瀉膽經(jīng)。
溫用陳皮半夏,更加生姜川芎。
涼用竹茹黃連;用改善皆同肝經(jīng)。

足少陽(yáng)膽經(jīng)子時(shí)(23點(diǎn)至1點(diǎn))—膽經(jīng)旺。子時(shí)睡得足,黑眼圈不;

中醫理論認為;“肝之余氣,泄于明膽,聚而成精。”人在子時(shí)前入眠,膽方能完成代謝。“膽汁有多清,腦就有多清。”子時(shí)前入睡者,晨醒后頭腦清晰、氣色紅潤,沒(méi)有黑眼圈。反之,常于子時(shí)內不能入睡者,則氣色青白,眼眶昏黑。同時(shí)因膽汁排毒代謝不良更容易生成結晶、結石。

子時(shí)23:00-01:00膽經(jīng) 子時(shí)心臟最脆弱 時(shí)辰時(shí)間對應經(jīng)絡(luò )

人體狀況:膽汁需要新陳代謝,人在子時(shí)入眠,膽方能完成代謝。但這個(gè)時(shí)候心臟功能最弱,心臟病患者絕大多數在夜間(心臟功能差)發(fā)病和死亡。

養生之道:臨床證明,心臟病患者大多數在夜間發(fā)病和死亡。家里如果有心臟病人,要加強觀(guān)察,備好救心丸。這時(shí)要上床睡覺(jué),有利于骨髓造血。凡在子時(shí)前入睡者,晨醒后頭腦清晰、氣色紅潤。

足少陽(yáng)膽經(jīng)穴歌

足少陽(yáng)經(jīng)瞳子髎,四十四穴行迢迢,聽(tīng)會(huì )上關(guān)頷厭集,懸顱懸厘曲鬢翹, 率谷天沖浮白次,竅陰完骨本神至,陽(yáng)白臨泣開(kāi)目窗,正營(yíng)承靈腦空是, 風(fēng)池肩井淵腋長(cháng),輒筋曰月京門(mén)鄉,帶脈五樞維道續,居髎環(huán)跳市中瀆, 陽(yáng)關(guān)陽(yáng)陵復陽(yáng)交,外丘光明陽(yáng)輔高,懸鐘丘墟足臨泣,地五俠溪竅陰閉。

 

查看評論

評論:足少陽(yáng)膽經(jīng)循行圖 膽經(jīng)穴位圖 膽經(jīng)經(jīng)絡(luò )圖:flash動(dòng)畫(huà)講解

首頁(yè) | 高級搜索 | 聯(lián)系我們 | 信息反饋 | 網(wǎng)站地圖 | 返回頂部 | RSS訂閱

Copyright © 2012 - www.oklahomanursingschools.com All Rights Reserved.

人體穴位網(wǎng) 版權所有